Občanská poradna při Oblastní charitě Rumburk

Občanská poradna při Oblastní charitě Rumburk

Informace o kanceláři Občanská poradna při Oblastní charitě Rumburk

Občanská poradna Rumburk je členem Asociace občanských poraden, která poradny sdružuje.

 

Poradna absolvovala proces hodnocení kvality sociálních služeb a získal tak Certifikát od Asociace občanských poraden Praha.

 

Občanská poradna poskytuje služby na principu bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti a nestrannosti.

 

Poslání

Posláním občanské poradny je, každého člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci a na poradnu se obrátí:

podporovat v jeho rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci a asistence.

pomáhat mu orientovat se v jeho právech a povinnostech, aby dokázal efektivně vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy a nalézt řešení své situace

 

Cílem občanské poradny je, každému kdo se na ni obrátí, zabezpečit:

podporu a pomoc při vyjadřování svých potřeb a obhajobě svých oprávněných zájmů

podporu a pomoc při získávání informací o svých právech a povinnostech prostřednictvím sítě dostupných služeb

podporu při hledání možných alternativ řešení a jejich realizaci

podporu v psychické soběstačnosti v řešení situace

informace o dostupných službách

Kde nás najdete?

Zobrazit